ÜRETEN BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Antalya Kaş boksit ocağından sonra Muğla Milas boksit cevheri ocağımızda faaliyete başladı. Antra Madencilik olarak Türkiye'nin en değerli Boksit madenini çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

TÜRK MADENCİLİK STANDARTLARINI YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ.

2018 Yılında, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yeni Boksit, Demir Krom yataklarının faaliyete başlamasını planlanlıyoruz.

ANTRA MADENCİLİK

Geleceğin Türkiye'si için çalışmaya devam ediyoruz.

BOKSİT

Genellikle oolitik, masif, toprağımsı ve kil gibi bulunur. Diyasporit, alümin, demir ve manganez hidroksitleri ve hidrarjirit gibi minerallerin karışımından oluşmuştur.

OCAKLARIMIZ

Antalya Kaş boksit ocağından sonra Muğla Milas boksit cevheri ocağımızda faaliyete başladı.2018 Yılında, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yeni ocaklarımızın faaliyete başlamasını planlanlıyoruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Atıkları doğaya zarar vermeyecek şekilde yok ederek, çevre yönetimi konusunda ilgili mevzuata uymak ve taahhütlerimizi yerine getirmek. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini denetleyerek kontrol altında tutmak.

İHRACAT

Türkiye'nin en yüksek tonajlı boksit yüklemesini gerçekleştirdik. Yurt dışına ihracat yaparak ülkemiz için gerekli olan döviz girdisine bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuz için mutluyuz.

BOKSİT

Genellikle oolitik, masif, toprağımsı ve kil gibi bulunur. Diyasporit, alümin, demir ve manganez hidroksitleri ve hidrarjirit gibi minerallerin karışımından oluşmuştur.

Boksit; sulu alüminyum oksit minerallerinin karışımından oluşan alüminyum cevheri oluşumunu sağlayan bu minerallerin başlıcaları böhmit, gibsit ve diaspordur. Beyaz, gri bazen sarı ya da kırmızı renkte olup, toprağımsı, kil görünümündedir. Oluşumlarına göre iki tür boksit cevheri vardır. Bunlardan birincisi, silikatlı kayaçlardaki silis, alkali ve toprak alkali minerallerin ayrışması ve suyla ortamdan uzaklaşması sonucu oluşur. Bu tür boksitlere silikat boksitleri adı verilir ve daha çok tropikal iklimlerde rastlanır. İkinci türdeki boksitler ise kalk boksitleri’dir. Alüminyum içeren asitli suların kalkerli yüzeylerden geçerken nötrleşmesi ve alüminyum iyonlarının ortamda çökelmesi yoluyla oluşur. Fransa, Yunanistan, Yugoslavya ve TÜRKİYE’de bulunan boksit cevherleri böyle olmuştur.

Boksit içerisindeki silis, demir, kalsiyum ve titan mineralleri cevher kalitesini düşüren maddelerdir. Cevherin kullanım alam, bu minerallerin bulunma miktarlarına göre belirlenir. Alüminyum endüstrisinde kullanılacak boksit cevherinde Al2O3 tenörü en az % 50-55 olmalıdır. Öte yandan % 3-5' den fazla SiO2 içeren boksitler alüminyum cevheri olarak değerlendirilmez. Ateşe dayanıklı refrakter tuğla yapımında kullanılacak boksit cevherinin kimyasal bileşiminde SiO2 % 5.5, Fe203 %20 ve TiO2 % 2,5’tan fazla olmamalıdır. Boksitlerin öteki kullanım alanı çimento endüstrisidir. Bunların bileşimindeki SiO2 miktarının % 8-9 değerini geçmesi istenmez.

Analiz Raporlarımız

Çözüm Ortaklarımız

YUKARI